Barnehageåret 2017/2018

Årets satsningsområder er

  • Sosial kompetanse
  • Kommunikasjon,språk og tekst
  • Kropp, bevegelse mat og helse
  • Natur, miljø og teknologi

Sosial kompetanse er viktig for å forberede barna til det de møter senere i livet på ulike arenaer. Vi bruker Elviras aktivitetskalender på storbarnsavdeling, med historier som leses i samling. På småbarnsgruppene bruker vi et oplegg som heter Kanin og pinnsvin. 

 

Gjennom arbeidet med Kommunikasjon, språk og tekst skal vi bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjons former. Vi jobber spesielt med språkløyper dette året. Bøker står i fokus. 

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Vi har derfor valgt å fokusere på Kropp, bevegelse, mat og helse. Vi går på tur, vi trener Yoga og vi har fokus på et variert kosthold. BArna er aktivt med i matlaging, og er med å bestemmer ulik mat som serveres. 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene. Med vår beliggenhet i Åkersvika naturreservat, er det viktig å lære barna om mangfold, og ivaretagelse av det som er rundt oss. Natur miljø og teknologi er derfor et viktig fagområde å vektlegge for oss.

Vi er Grønt flagg sertifisert.

 

 

 

Styret i Barnehagen

Barnehagen er en foreldreied barnehage, med et eierstyre som øverste organ.

Eierstyret 2017/2018 er som følger:

Styreleder: Endre Juel Andersen

Styremedlem: Gro Hatlemark, Amund Barmoen, Anette Søbakk Veflingstad, Inger Enersen, 

Varamedlem: Andreas Hoel, Nina Dæhli og Karin Bækkelien 

 

Samarbeidsutvalget

Alle barneahger ska ha et samarbeidsutvalg som er et bindeledd mellom barnehagen og barnas hjem. Årets SU i Utsikten barnehage består av:

Guro Johanne Finnstun, Even Hornmoen Nesset, Uy Hang og Eli Margrethe Moen Beckhaug  Personalrepresentanter er Siv Torve og Kari Lund