thumb

Avdelinger

notten og Flua

knott.JPGflue.JPG

Knotten og flua er Utsikten barnehage sine småbarnsavdelinger. Her har vi alle 1-3 åringene våre, 15 plasser på hver avdeling. Avdelingene vektlegger omsorg og trygget samt lek og læring tilpasset barnas alder og behov. Knottekvea har vi for alle 1 åringene, et eget avgrenset lekeområde fra resten av uteplassen. Dette er gjort for å skjerme de minste barnas lek.

På hver avdeling er det 5 ansatte hver dag. To pedagoger, og 3 fagarbeidere/ assistenter. 

 

Tordivelen og Humla

tordivel.JPGhumle.JPG

Begge avdelingen har 24 plasser for barn i alderen 3-6 år. Avdelingene jobber tett sammen både i hverdagssituasjoner og styrte aktiviteter. Sosial kompetanse er vesentlig for disse avdelingene. Det å kunne mestre samspillet med andre er vesentlig for utvikling og læring.

På hver avdeling er det 4 ansatte hver dag, 2 pedagoger og 2 fagarbeidere/ assistenter.

 

Barnas medvirkning gjøres blandt annet i form av ”Barnas valg”. En uke hver måned velger barna selv hva de vil være med på blant ulike tilrettelagte aktiviteter.

Barna medvirker ellers i faste barnemøter på storbarnsavdelingene, er med på avgjørelser når det gjelder innkjøp, planlegging av turer og ulike aktiviteter.