Dokumentasjon og synliggjøring

Hver avdeling skal synliggjøre og dokumentere det som til enhver tid jobbes med på avdelingen. På den måten kan foreldre få informasjon om hva, og hvordan vi til enhver tid jobber opp mot vår visjon. Barnehagen har de siste årene benyttet en metode som heter pedagogisk analyse for å l øse ulike utfordringer i barnehagen. 

 

Vi kommer til å bruke forskjellige metoder for å synliggjøre og dokumentere arbeidet vårt:

  • Planer og evalueringer av avdelingens arbeid
  • Daglige tilbakemeldinger, herunder samling av magiske øyeblikk
  • Bilder
  • Utstillinger
  • Barnas permer/minnebøker
  • Oppsummering fra dagens aktiviteter
 
MYKID er en barnehageportal vi benytter i det daglige. Der legger foreldre inn ferie og fridager selv, vi sender SMS beskjeder og av og til legges det ut bilder fra turer og utflukter. Dette er en lukket portal man mister brukerrettighetene til når barnet slutter i barnehagen. Foreldre/ foresatte styrer selv hva de godkjenner at legges ut om sitt barn.