Kjerneverdier

Trygghet

I Utsikten barnehage ser vi på trygghet som grunnleggende for et hvert barns utvikling og læring. Dette vil vi oppnå med observante voksne som gir omsorg og varme.

Raushet

Utsikten skal være raus i møte med barn og barnas foreldre/ foresatte og fremme et åpent og inkluderende miljø for alle.

Entusiasme

Utsikten skal fremstå som entusiastisk og positiv i virksomheten med barna og i møte med foreldre/ foresatte. Her er barna sammen med glade voksne med positive holdninger.