Priser og åpningstider

Vi følger retningslinjene for fastpris for en barnehageplass. En heltidsplass koster  fra og med januar 2019  kr. 2990,- per måned (11 måneder i året).

 

I tillegg kommer matpenger. For tiden er dette kr. 300,- for hel plass. Matprisene justeres av styret ut i fra faktiske utgifter.

 

Åpningstid : 06.30 - 16.30