Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler, kort sagt, om å mestre samspillet med andre. Sosial kompetanse er ikke medfødt, og utvikles heller ikke av seg selv. Dette skjer i samspillet barn i mellom og mellom voksne og barn, i leken og alt som skjer i barnehagen. Verdier og holdninger utvikles på denne måten. Målet vårt er å tilrettelegge og skape forutsetninger for vennskap, trygghet, omtanke og utvikling av et positivt selvbilde.


Vi vil legge vekt på:

  • At alle barn skal ha noen å leke med.
  • Inkludere andre i leken.
  • Utsette egne ønsker, vente på tur.
  • Skape trygghet, slik at alle kan utfolde seg og være seg selv.