Søknadsskjema

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars. 

Gå inn på linken under for å komme til kommunens felles opptak.

Link til søkbnadsweb: 

#mce_temp_url#

 

Åpen dag for besøk for kommende kunder er 14. februar kl. 17.00-19.00. 

Passer ikke dette tidspunktet? Ta komtakt med barnehagen.

 

Stange kommune og barnehagen bestreber å sende ut tilbud raskt etter søknadsfristen. 

Har du spørsmål, ta komtakt med barnehagen på 95898825